Effedu on perustettu virallisesti syksyllä 2011. Yrityksen perustamiseen siivitti keväällä 2010 alkanut yritysluonteinen koulutustoiminta.

Vuosien kuluessa Effedun palvelut ovat laajentuneet koulutuspalveluista henkilöstöhallinnon monipuoliseen ja laaja-alaiseen neuvontaan ja ohjeistukseen sopimusoikeudellisissa ja lainsäädännöllisissä asioissa. Näille yrityksen toiminnan kulmakiville on myöhemmin rakennettu muuta palvelutoimintaa mm. asiakirjojen-, lausuntojen- ja selvitysten- laadintaa sekä asiakohtaista materiaalin tuottamista nopeuttamaan ja korvaamaan asiakkaan omaa toimintaa.

Uusien palvelumuotoja kehitellään jatkuvasti. Työ- ja virkaehtosopimusten soveltamisohjeista sekä tuomioistuinten ratkaisuista kootaan jatkuvasti laajentuvaa tietopankkia. Saat niiden avulla nopeasti aihealueittain tietoa, joka tukee toimintaasi, asioiden hahmottamista ja valmistelua ja mikä tärkeintä ohjaa pysymään oikealla polulla. Huomaat pian, että aina ei tarvitse tukeutua hinnakkaisiin lakiasiantoimistojen palveluihin. Asiakas on kaiken toiminnan keskiössä. Asiakkaan tarpeet ja toiveet, toiminnalliset, taloudelliset, joskus inhimillisetkin, ohjaavat kaikessa Effedun toimintaa.


Yrityksen vahva osaaminen perustuu monipuoliseen ja vaativaan työkokemukseen yli 25 vuoden ajalta henkilöstöhallinnon asiantuntijatehtävissä.

Saadun palautteen perusteella on uskallusta sanoa, että yrityksen tavoittelema laadukas ja asiakaslähtöinen palvelutoiminta on jo toteutunut kaikilla yrityksen toiminta-alueilla. Koulutuspalveluissa tuottamalla niitä laadukkaasti lähellä asiakasta.

Yrityksen toiminta on kaikissa tilanteissa joustavaa ja asiakaslähtöistä. Yhteydenpito on mutkatonta, turha tärkeily on poissa.

Asiakkaina on kaikenkokoisia ja kaikentyyppisiä kuntia, kuntayhtymiä ja yrityksiä. Yksityishenkilötkin ovat saaneet tukea omissa asioissaan.

 
Effedu

Askeleet kohti yritystoimintaa ja sen laajentumista:

  • Jatkuvat konsultointisopimukset kuntien ja kuntayhtymien kanssa vuodesta 2012 lukien

  • Helsingin kaupungin palvelussuhdeasiamiehen tehtävät yritystoimen ohessa 2011-2012

  • Kuntatyönantajien työmarkkina-asiamiehen tehtävät 2002-2010 ja 1990-1993

  • Vantaan kaupungin apulaistalouspäällikön tehtävät 1985-1990

  • Suomen kuntaliiton laskentasihteerin tehtävät 1983-1985